Darování vajíček 

nejčastější otázky 

Na vstupní konzultaci se lze objednat i když nejste registrovaná v naší ambulanci.

605 491 255

Naše ambulance nabízí program darování vajíček ve spolupráci s největšími klinikami v ČR. Celá léčba probíhá jen v rámci naší ambulance. Cílem je vyhnout se nadbytečnému dojíždění, a veškerou péči absolvovat v rámci naší ambulance.

U každé dárkyně musí být provedeno vstupní vyšetření s podrobnou anamnézou, doporučuji vyplnit kontaktní formulář. Termín vstupního vyšetření lze provést i mimo ordinační hodiny. 


Jsem vhodná kandidátka pro darování vajíček? Jaké jsou základní předpoklady?

K dárcovství vajíček je vhodná každá zdravá žena ve věku 18 až 33 let. Ideálními dárkyněmi
jsou ženy, které již přirozenou cestou otěhotněly a porodily, protože lze předpokládat, že
jejich vajíčka povedou k početí. Tato skutečnost ale pro budoucí dárkyně není podmínkou.

Jaká vyšetření musím podstoupit před odběrem vajíček?

Začnete tím, že vyplníte náš kontaktní formulář. Vyhodnotíme-li, že jste vhodnou dárkyní, zkontaktujeme Vás a domluvíme další úkony. Nejprve proběhne úvodní konzultace s lékařem a sestrou, kde zjišťujeme takzvanou anamnézu, tedy prodělané choroby, alergie a podobně. Poté následuje standardní gynekologické vyšetření, které směřuje k vyloučení gynekologických abnormalit. Následuje genetické vyšetření, sloužící k posouzení rodinné zátěže a genetické výbavy a odhalení případných genetických chorob. Genetické vyšetření se provádí pouze jednou za život, jelikož výsledek vyšetření se již nezmění. Také provedeme potřebné odběry krve. Testujeme, zdali nejste přenašečkou některých infekčních nemocí, jako je HIV, žloutenka typu B, C a syfilis. Konečně se zjišťuje také Vaše krevní skupina a Rh faktor.

Jak probíhá příprava k darování ?

Příprava probíhá v návaznosti na menstruačním cyklu dárkyně. Den, kdy se dostaví
menstruace, stane-li se tak dopoledne, je 1. den cyklu. Pokud se menstruace ostaví až
odpoledne nebo večer, počítá se jako 1. den cyklu až den následující. Druhý nebo třetí den menstruačního cyklu se začínají aplikovat podkožní injekce. Injekce se aplikují vždy 1x
denně, obvykle po dobu 7 dnů. Injekce stimulují vaječník k růstu folikulů, což jsou místa na vaječnících, kde zrají vajíčka. Po těchto 7 dnech následuje ultrazvukové vyšetření, které ověří, je-li již stimulace dostatečná. Pokud ano, následuje samotný odběr vajíček.

Je aplikace injekcí a celá stimulace vaječníku bolestivá?

Injekce se aplikují do podkoží a nejsou bolestivé. Ani po aplikace injekce nebudete cítit
žádné změny nebo bolesti. Ke konci stimulace pouze můžete pociťovat tlak v podbřišku
obdobné intenzity, jako například před začátkem menstruace.

Jak probíhá odběr vajíček? Ambulantně nebo v narkóze?

Odběr se provádí ve velmi šetrné krátkodobé narkóze, která trvá obvykle do 10 minut. Při odběru se tenkou jehlou, která se zavádí do pochvy, vajíčka z vaječníků odsají. Výkon
probíhá za ultrazvukové kontroly. Již zhruba hodinu po odběru může dárkyně odejít domů, vrátit se k běžným činnostem a další den jít do práce. Zákrok nevyžaduje žádnou
dlouhodoboou pracovní neschopnost. Pouze je třeba si po narkóze zajistit doprovod domů, nelze řídit motorová vozidla.

Jsou nějaká rizika? Budu moci mít po darování vajíček ještě vlastní dítě?

Jako u každého lékařského zákroku je i zde třeba počítat s určitými riziky, jsou však opravdu velmi nízká. V souvislosti s aplikací stimulačních injekcí se může projevit tzv. hyperstimulační syndrom, což je přemrštěná reakce organismu na zvolenou dávku stimulačních injekcí. Projevuje se jako bolest v podbřišku různé intenzity. Vždy zcela odezní se začátkem následující menstruace po odběru vajíček, která obvykle přichází do 10-ti dnů. Samozřejmě se však vždy snažíme nastavit dávku tak, aby k žádné nepříznivé reakci nedošlo. Při odběru vajíček může dojít k zakrvácení z vaječníků. Ačkoli se odběr provádí pod pečlivou ultrazvukovou kontrolou, může se při zákroku zasáhnout některá drobná cévka na vaječníku, která na ultrazvuku není vidět. Zakrvácení se projevuje jako bolest v podbřišku. Pokud se krev v dutině břišní nahromadí a nestačí se vstřebat, pak je nutné ji odsát a krvácení zastavit. Tento výkon se provádí operačně, nejčastěji  laparoskopicky, jen výjimečně se musí provést malý řez v podbřišku.
Komplikace po odběru vajíček, které je třeba řešit následnou operací, jsou však velmi vzácné - asi jeden případ na 3.000 - 3.500 odběrů. Navíc, i pokud by nastaly zde zmíněné komplikace, které by bylo třeba řešit operačně, na budoucí plodnost dárkyně tato skutečnost nemá žádný vliv. Dlouhodobá rizika na zdravotní stav dárkyně nebyla dosud nikde na světě potvrzena. Stejně tak nebyl pozorován jakýkoli negativní vliv na pozdější schopnost otěhotnět nebo donosit zdravé dítě.

Co když se po vyšetřeních rozmyslím a nebudu darování chtít podstoupit?

Dárcovství vajíček je samozřejmě zcela dobrovolná záležitost. Kdykoliv se proto můžete
svobodně rozmyslet, proceduru přerušit a odběr vajíček nepodstoupit.

Bude případná příjemkyně znát mou totožnost?

Dárcovství vajíček je zcela anonymní, a to jak ze strany dárkyně, tak ze strany příjemkyně.
Dárkyně ani příjemkyně neznají navzájem svou totožnost. Dárkyně zůstává anonymní i ve
vztahu k dítěti, které se díky darovanému vajíčku narodilo.

Mohu darovat vajíčka opakovaně?

Ano. Pouze je třeba dodržet rozpětí nejméně 3 měsíců mezi jednotlivými stimulacemi
vaječníků.

Nenaruším si darováním vajíček menstruační cyklus?

První menstruace po odběru vajíček se většinou dostaví dříve než obvykle, ale v dalších
cyklech se zpravidla vrací k normálu.

Vadí, že beru hormonální antikoncepci? Musím ji vysadit? A co nitroděložní tělísko?

Užívání hormonální antikoncepce ani nitroděložní tělísko nejsou překážkou dárcovství.
Hormonální antikoncepci je pouze třeba na jeden měsíc vysadit. Nitroděložní tělísko se
neodstraňuje a jeho funkce není celou procedurou nijak ovlivněna.

Je vůbec darování vajíček zákonné?

Ano, nemusíte se obávat, že provádíte něco nezákonného. Darování vajíček je v České
republice legální, podrobnosti upravuje příslušný zákon.

Kdo mi zaplatí cestu a další náklady spojené s darováním?

Dárcovství vajíček samotné je bezplatné. Nicméně prokazatelné cestovní výlohy a ostatní
prokazatelné náklady, které Vám v souvislosti s dárcovstvím vzniknou, Vám budou finančně
kompenzovány, a to až do výše 25.000 Kč.

K detailnímu posouzení zda-li jste jako dárkyně vhodná, prosíme o vyplnění kontaktního formuláře.