Gynekologie Sedlčany

něco o nás

Těším se na Vás
Těším se na Vás

Ze své praxe mohu pacientkám nabídnout bohaté zkušenosti jak z oboru gynekologie a porodnictví, tak i asistované reprodukce.

Mým zájmem je zpřístupnit, v Sedlčanech a jeho okolí, prvotřídní péči v oboru gynekologie. Vedle kvalitní léčby, mimo jiné považuji za důležité každodenní dostupnost péče, přizpůsobení se požadavkům pacientky a v neposlední řadě osobní přístup. 

Proto se na vás vždy budu těšit já, MUDr. Jan Rapsa. 

MUDr. Jan Rapsa

Životopis

2002 - 2008  1. Lékařská fakulta Univerzity Karlovy

2006 Stáž  Univerzita Federico II di Napoli

2008-2014  Oblastní nemocnice Příbram 

2011 - 2013  Satelitní ambulance Sedlčany ON Příbram

2013  Atestace v oboru gynekologie a porodnictví

2014 - stále trvá -  Europe IVF International - asistovaná reprodukce

od května 2017  Gynekologie Sedlčany, ambulantní gynekologická praxe

Jazyková výbava

Aktivní znalost angličtiny, italštiny, němčiny a francouzštiny

Certifikáty dalšího vzdělání

ESHRE 38th Annual Meeting from 3 July - 6 July 2022 Milan

3rd World Conferenceon Luteinizing hormon in ART 27. -28. 5 2022 Naples

28th World Congress on Controversies in Obstetrics, Gynecology & Infertility (COGI) 

27th World Congress on Controversies in Obstetrics, Gynecology & Infertility (COGI) 

35th Annual Meeting of ESHRE Vienna, Austria 23 - 26 June 2019 

34th Annual Meeting of ESHRE Barcelona, Spain - 1 to 4 July 2018

9.Konference Sekce infekčních nemocí v gyn.-por. při ČGPS ČLS JEP, 01/2018

Moderní vyšetřovací metody ve scr. karcinomu děložního čípku a chromozomálních vad v graviditě, Plzeň, 2017

Mikroskopie v gynekologické praxi, Praha, 2017

Completed practical course of the 11-14 weeks scan, prof.Calda Pavel, Praha, 2017

Completed practical course of the 18-23 weeks scan, prof.Calda Pavel, Praha, 2017

38. Celostátní konfernce ultrazvukové diagnostiky, Brno, 2017, ČLS JEP

Kolposkopický kurz, prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc.,MBA, Praha, 2010

Klinicko-ultrazvukový seminář Karcinom endometria, prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc.,MBA, Praha, 2010

Konference nemocničních gynekologů a porodniků, Praha, prof. MUDr. David Cibula, CSc., Praha, 2012

Workshop ultrazvukové vyšetření pánevního dna technika 3D/4D, prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc, Praha, 2013

Kurz TVT exact, TVT abbrevo a Bulkamid, Doc. MUDr. Ladislav Krofta, CSc., Praha, 2013

In recognition of attending the Elevate Anterior and Posterior Workshop, Doc. MUDr. Ladislav Krofta, CSc., Praha, 2014

26. Sympozium asistované reprodukce, prof. MUDr. Pavel Ventruba, DrSc., Brno, 2016

Bc. Lucie Sůvová


Životopis

2002 - 2005  Střední zdravotnická škola Beroun, obor: Všeobecná sestra

2005 - 2008  Vysoká škola zdravotnická, o.p.s., Obor - Porodní asistentka Odborná praxe na pracovištích: ÚPMD Podolí, Všeobecná Fakultní nemocnice v Praze, Apolinářská 18, Fakultní nemocnice Motol, Oblastní nemocnice Příbram, a.s., Praxe na odděleních: gynekologie a rizikové těhotenství, šestinedělí a novorozenecké odd., porodní sál, prenatální ambulance.

2008 - 2017  Oblastní nemocnice Příbram, a.s. - porodní asistentka na porodním sále, oddělení šestinedělí.

Od května 2017  Gynekologie Sedlčany, zdravotní sestra

Certifikáty dalšího vzdělání

Certifikát: Psychologie ve zdravotní péči, Sympozium Mediterra - Sedlčany, s.r.o., 2009

Aktivní účast na odborné konferenci gyn. por. odd., přednášené téma: Vliv životního stylu těhotných žen na plod a novorozence, ON Příbram, 2009

Certifikát: Kvalita a bezpečí ve zdravotní péči, Sympozium Mediterra- Sedlčany,s.r.o., 2011

Odborná konference nelékařských zdravotnických pracovníků, Téma: Provoz na COS, ON Příbram, 2011