Darování vajíček 
pomožte druhým ke štěstí

Na vstupní konzultaci se lze objednat i když nejste registrovaná v naší ambulanci.

605 491 255

Naše ambulance nabízí program darování vajíček ve spolupráci s největšími klinikami v ČR. Celá léčba probíhá jen v rámci naší ambulance. Cílem je vyhnout se nadbytečnému dojíždění, a veškerou péči absolvovat v rámci naší ambulance.

U každé dárkyně musí být provedeno vstupní vyšetření s podrobnou anamnézou, doporučuji vyplnit kontaktní formulář. Termín vstupního vyšetření lze provést i mimo ordinační hodiny. 


rychlá realizace do 2 měsíců

kompletní vyšetření plodnosti 

kompenzace nákladů až do 25000Kč

individuání přístup

Vážené dárkyně,
v následujícím textu se Vám pokusím odpovědět na otázky, které Vás budou zajímat, když začnete uvažovat o darování vajíček. Pokud budete mít jakékoliv další otázky, neváhejte nás kontaktovat e-mailem nebo telefonicky, rád Vám vše vysvětlím. Předem Vás žádáme o pečlivé vyplnění kontaktního formuláře, ze kterého můžeme lépe posoudit, zda-li jste vhodná pro darování vajíček. Konzultace trvá asi 30 minut, po pohovoru s lékařem a setrou následuje gynekologické vyšetření a odběry krve. Poté Vás objednáme na genetické vyšetření, které trvá též asi 30 minut. Pohovor s genetikem slouží k posouzení rodinné zátěže budoucí dárkyně, co se týče závažných chorob, a poté následuje odběr krve ke stanovení Vašeho karyotypu - genetické výbavy. Vyšetření se provádí pouze 1 x za život, výsledek vyšetření se dále již nemění. Veškerá vyšetření k posouzení Vaší vhodnosti k darování vajíček jsou samozřejmě i východiskem k posouzení Vašeho zdravotního stavu a odhalení eventuálních budoucích problémů s otěhotněním a jejich včasnému řešení.

Je stále více žen, které ne svojí vinou, nemohou otěhotnět s vlastními vajíčky. Do této skupiny patří ženy po operacích, po léčbě zhoubných nádorů, s geneticky podmíněnými chorobami, ženy s předčasným selháním vaječníků, kdy vaječníky předčasně přestanou plnit svou funkci.
Jediná šance pro tyto ženy k tomu, aby naplnily svou mateřskou touhu, je darované vajíčko.

dotazník k darování vajíček